Nahoru

Nižší daně díky hypotéce Cesta k novému bydlení nikdy nebyla jednodušší

středa 12. února 2020

Hypotéka znamená nemalý náklad, který se může zásadně promítnout do rodinného rozpočtu. Bance musíme každý měsíc splácet konkrétní měsíční splátku, dle toho jaké jsme si zvolili parametry – výše úvěru, doba splatnosti, úroková sazba. Tyto parametry mají také vliv na výši měsíčních úroků, které pravidelně také bance splácíme. Úroky jsou již zahrnuty v celkové měsíční splátce. Výše celkově zaplacených úroků je na začátku splácení hypotéky vyšší, daňový odpočet je tím pak výhodnější než např. v druhé polovině splácení úvěru. 

Hypoteční bonus je daňový odpočet těchto úroků z hypotéky, který vede ke snížení daně z příjmu. Má to však svá pravidla, která se musí dodržet. 

Jedno z hlavních pravidel je, že hypotéka byla uzavřená na bydlení tzn. na bytovou potřebu klienta nebo jeho blízkých – dětí, rodičů, manžela apod. Jedná se především o bytovou potřebu ve smyslu koupě bytové jednotky nebo rodinného domu, koupě pozemku pro stavbu domu, rekonstrukce, ale také i vypořádání při dědictví. Důležité je, že tyto nemovitosti jsou pořízeny za účelem vlastního bydlení. Klient nemusí mít v dané nemovitosti trvalé bydliště, ale musí prokázat, že zde skutečně bydlí. V případě koupě nemovitosti např. na pronájem nebo za účelem podnikání nelze zaplacené úroky z hypotéky uplatnit.

Dalším pravidlem je, že hypotéka musí být psána na toho, kdo si úroky uplatňuje. V případě, kdy v úvěru figurují dva klienti, může si úroky odečíst pouze jeden z nich nebo oba rovným dílem. Odpočet se vyplatí u toho, kdo má vyšší příjmy, protože má možnost uplatnit celou maximální odečitatelnou položku.  

Začátkem roku banka klientovi vždy zasílá potvrzení o zaplacených úrocích za minulý rok. O tyto úroky nikoliv jistinu se sníží daňový základ. Maximální odečitatelná částka je však 300.000,- Kč tzn. sleva na dani z příjmu činí až 45.000,- Kč. Potvrzení o zaplacených úrocích je nutné přiložit k daňovému přiznání či ročnímu zúčtovaní u zaměstnanců.